Kulturní nabídka Podluží a Hodonína

Patrně nejznámější expozicí na Podluží se může pochlubit Národní kulturní památník v Mikulčicích mapující výsledky vykopávek z období Velkomoravské říše. Stejnému období je věnovaná také expozice v zámečku Pohansko a naučná stezka v jeho okolí. Expozice městského muzea a galerie v Břeclavi dokumentuje historii zdejší židovské obce. Hodonínská galerie výtvarných umění mapuje uměleckou tvorbu malířů jihovýchodní Moravy 20. století a prezentuje dílo nejproslulejšího malíře Slovácka - Joži Uprky. Nejvýznamnějšímu rodákovi z Hodonína je věnována expozice Masarykova muzea. Mezi zajímavé folklórní akce patří červnový festival Podluží v písni a tanci v Tvrdonicích, srpnové Svatovavřinecké slavnosti s jarmarkem a hodovou zábavou v Hodoníně, zářijové Svatováclavské slavnosti nebo listopadové Hudecké dny v Břeclavi. Z ostatních akcí připomeňme mezinárodní soutěž malých dechových orchestrů v květnu v Hodoníně, červnovou církevní slavnost Božského srdce ve Starém Poddvorově nebo červencovou cyrilometodějskou pouť v Mikulčicích a mezinárodní festival dechových hudeb v Ratíškovicích.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem