Příroda Pálavy a Novomlýnských nádrží

Na jihu Břeclavska se vedle sebe nacházejí dvě odlišná území - hřeben Pálavy obydlený teplomilnou květenou a živočichy a tři velké vodní plochy - Novomlýnské nádrže, významná nová ornitologická lokalita.

Chráněná krajinná oblast Pálava byla v roce 1986 zařazena na seznam biosférických rezervací UNESCO jako příklad harmonické kulturní krajiny jižní Moravy. Pálava je pro mnoho milovníků jarní přírody neodmyslitelně spojena s žlutými květy hlaváčků a fialovými kosatci, ale pozoruhodným přírodním fenoménem je výskyt slanomilné vegetace v národní přírodní rezervaci Slanisko u Nesytu a součástí CHKO je také Národní přírodní rezervace Křivé jezero, ukázka krajiny, která skončila na dně Novomlýnských nádrží. Když byly koncem 80. let nádrže napuštěny, zdálo se být dílo zkázy dokončeno. Příroda se ale aspoň částečně vrátila a prostřední Věstonická nádrž byla po několika letech dokonce vyhlášena za přírodní rezervaci. Komplex nádrží dnes představuje nejvýznamnější zimoviště pro některé severské druhy husí, kterých tu můžete někdy pozorovat až 30 tisíc kusů. Za pohled taky stojí několik desítek mořských orlů, kteří zde rovněž zimují. Zapomenout bychom neměli ani na ryby. Úživné vody mělkých nádrží nejenže sytí ptačí populace, ale každoročně vydávají také kapitální sumce, kapry nebo štiky.

Po krásách přírody Pálavy a Novomlýnských nádrží vás provede hustá síť značených tras pro pěší Klubu Českých Turistů, cyklotras a dvě naučné stezky - NS Turold v Mikulově a NS Děvín. Přírodovědně zaměřenou expozici můžete navštívit v Mikulově.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem