Památky Pálavy a Novomlýnských nádrží

Oblast Pálavy jakoby magickou mocí přitahovala lidi odnepaměti. Zřejmě nejvíce ji po celém světě proslavil nález Věstonické venuše pocházející z dob lovců mamutů. Jen o několik kilometrů vzdálený vrch Mušov proslul zase díky odkryté hrobce germánského bojovníka a zbytkům římského tábora. O výsledcích rozsáhlých výzkumů se dozvíte více v archeologické expozici v Dolních Věstonicích a v Regionálním muzeu Mikulov.

Později byla Pálava součástí Velkomoravské říše, což dokládají zbytky hradiska Vysoká zahrada u Dolních Věstonic. Po vzniku českého státu tu vyrostlo několik strážních hradů a pevností. Dnes můžeme jejich pozůstatky vidět na Děvíně (Děvičky) nebo na Stolové hoře (Sirotčí hrádek). Hrad v Mikulově potkal poněkud jiný osud. Byl přestavěn na pohodlnější zámek a dnes slouží jako muzeum. K jeho zajímavostem patří pozoruhodná expozice věnovaná vinařství. Kromě zámku se Mikulově nachází množství památek soustředěných v městské památkové rezervaci. Nad tímto malebným městem se vypíná významné poutní místo - Svatý kopeček s prastarou tradicí mariánských zářijových poutí. V Mikulově můžete najít také významné židovské památky, především Horní synagogu, která dnes slouží jako výstavní expozice, a rozsáhlý židovský hřbitov z 15. století. Z nejzajímavějších příkladům lidové architektury oblasti Pálavy připomeňme alespoň soubor unikátních barokních vinných sklepů v Pavlově.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem