Příroda a krajina Lednicko-valtického areálu

Lednicko-valtický areál je známý mezi milovníky přírody především jako významná ornitologická lokalita. K jeho návštěvě láká především soustava Lednických rybníků, která je chráněná jako Národní přírodní rezervace a jako mokřad mezinárodního významu v rámci Ramsarské konvence. K vodě mají blízko i další zajímavé přírodní lokality Lednicko-valtického areálu, například zajímavý mokřad Pastvisko u Lednice (Národní přírodní památka), přírodní rezervace Františkův rybník nebo příklady zachovalého lužního lesa Kančí obora a Lubeš.

Pro milovníky přírody jsou určeny dvě naučné stezky - NS Lednické rybníky a NS Lužní les - a expozice Národního zemědělského muzea ve Valticích, která pojednává o vývoji květinářství, zelinářství a ovocnářství. K přírodovědným zajímavostem areálu patří i akvárium Malawi s expozicí mořské fauny a flory.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem