Památky a historie Lednicko-valtického areálu

Lednicko-valtický areál je úzce spjat s rodem Liechtensteinů. Ti budovali Lednici po více než 600 let a Valtice asi 550 let. Valtice se postupně staly sídlem celého rodu, které se na léto přesouvalo do blízké Lednice. Rod Liechtensteinů patřil k velmi mocným a tomu musela odpovídat úroveň obou zámků i jejich okolí.

Valtický zámek je pokládán za jeden z nejvýznamnějších dokladů barokní architektury v České republice, kdežto Lednický zámek se zámeckým parkem patří k vrcholným dílům romantické architektury u nás. Neodmyslitelnou součástí lednického parku je minaret. Ten je však jen jednou ze staveb, tzv. saletů, které mají podtrhnout romantickou krásu zdejší přírody. Z ostatních saletů jmenujme například vyhlídkovou kolonádu na Rajstně, Hraniční zámeček, umělou hradní zříceninu Janův hrad, Dianin chrám, Chrám Tří Grácií nebo zámeček Pohansko.

Zámeček Pohansko byl vystavěn poblíž místa, kde archeologické výzkumy odhalily významné hradiště z období Velké Moravy. Tento nález svědčí o velmi dlouhé historii osídlení celé oblasti Lednicko-valtického areálu. Po lokalitě Pohansko vás provede naučná stezka.

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem