Kulturní nabídka Lednicko-valtického areálu

V Lednicko-valtickém areálu má svou expozici Národní zemědělské muzeum. Expozice je ve Valticích a zpracovává vývoj květinářství, zelinářství a ovocnářství. V empírovém zámečku Pohansko, jednom ze saletů Lednicko-valtického areálu, je umístěna expozice dokumentující výsledky rozsáhlých archeologických výzkumů na jedné z nejvýznamnějších raně středověkých památkách Slovácka - slovanském hradisku Pohansko. Také zdejší kulturní kalendář je bohatý a pestrý. Z mnoha akcí vzpomeňme alespoň červencovou Mezinárodní letní školu staré hudby ve Valticích, Folklórní slavnosti v lednickém parku nebo, zářijový mezinárodní hudební festival Pontes v Lednici.
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem