Přírodní poklady Luhačovického Zálesí

Luhačovické Zálesí zasahuje svou východní částí na území CHKO a BR Bílé Karpaty, na severovýchodě do přírodního parku Vizovické vrchy a na severu se dotýká přírodního parku Želechovické paseky. Na jeho území se nachází řada zajímavých menších chráněných území, například přírodní památky Uhliska a Čertův kámen. Na území komplexu vlhkých luk Uhliska byl zjištěný výskyt bezmála 150 druhů vyšších rostlin, žijí zde vzácné druhy motýlů a obojživelníků. Zajímavý je rovněž Čertův kámen. Tato geologická památka byla kdysi součástí malé pevnosti a z tohoto období se na ní dochovaly viditelné stopy.

Luhačovickým Zálesím prochází řada tras pro pěší turisty i cykloturisty, které vás dovedou k hlavním přírodovědným i historickým zajímavostem tohoto kraje. Z dálkových cyklotras východní částí Luhačovického Zálesí protíná Beskydsko-karpatská magistrála.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem