Památky Kyjovska

Na Kyjovsku se nachází řada zajímavých archeologických lokalit dokládající dlouhou historii zdejšího osídlení. Zajímavé je například mohylové pohřebiště z doby lužické kultury u Čeložnic nebo sídliště ze starší doby bronzové u Věteřova. Dokladem stavebního vývoje v mnohem pozdějších dobách je soubor památkových objektů v Kyjově v čele s renesanční radnicí a zámečkem, který dnes slouží jako vlastivědné muzeum. Zato v Miloticích si můžete prohlédnout honosné interiéry šlechtického sídla. Kyjovsko je známé rovněž svými poutními místy. Nejznámějším jsou Žarošice. Jistě není náhodou, že papež Jan Pavel II během své návštěvy České republiky v roce 1995 korunoval právě žarošickou milostnou sochu Panny Marie. Církevních poutí se ale na Hodonínsku koná mnohem více například ve Vnorovech, Skoronicích, Ratíškovicích, Bzenci nebo Věteřově.

V Bzenci můžete obdivovat rovněž zajímavé židovské památky. Projít se tady můžete židovskou čtvrtí, která byla z větší části zachována a za návštěvu stojí i židovský hřbitov s obřadní síní. Zvláštností obce Dambořice je přítomnost hned tří hřbitovů: evangelického, římskokatolického a židovského s hodnotným souborem kamenných náhrobků z 19. a 20. století.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem