Příroda Bílých Karpat

Bílé Karpaty, jež se rozkládají na území Hodonínska, Uherskohradišťska a Zlínska při hranici se Slovenskou republikou, se staly pojmem, především jako území s nejvyšší pestrostí a početností zastoupení vstavačovitých rostlin (orchidejí) ve střední Evropě. Posláním Chráněné krajinné oblasti, která byla na jejich území zřízena v roce 1980, je ochrana všech hodnot této unikátní krajiny, jejího nezaměnitelného vzhledu, přírodních krás a vytváření zdravého životního prostředí. Mezinárodní kvality území CHKO Bílé Karpaty ocenilo také UNESCO, které je v roce 1996 zařadilo na seznam biosférických rezervací.

Pro západní část Bílých Karpat (Strážnicko, Horňácko) jsou charakteristické velmi rozsáhlé komplexy květnatých orchidejových luk s rozptýlenými soliterními stromy. Jejich největší komplex Čertoryje najdete nedaleko obcí Tvarožná Lhota a Kněždub. Krásy strážnické části Bílých Karpat můžete poznat při putování po naučné stezce Šumárnická, která vybíhá ze Strážnice směrem na Horňácko. Tady u obce Javorník se nachází další cenná luční rezervace Jazevčí. Z Velké nad Veličkou vede další naučná stezka - Javořinská, která pokračuje do uherskobrodské části Karpat až na Velkou Javořinu. A právě pod jejím vrcholem se rozkládá zřejmě nejcennější území nejen této části Karpat - bukový prales Javořina. Krajem pod Javořinou vás provede naučná stezka z Květné. Uherskobrodské části Karpat ale dominují především Moravské Kopanice s typickou roztroušenou zástavbou a mozaikou sušších míst, mokřadů, drobných lesíků, křovin a nevelkých políček. Centrem Kopanic je Starý Hrozenkov kde také začíná naučná stezka Moravské Kopanice. Jižní část Kopanic představuje naučná stezka Lopeník, kdežto okolí Bojkovic naučná stezka Bojkovická.

V severovýchodní část Bílých Karpat se potkávají vlivy Moravského Slovácka a Valašska na území Luhačovického Zálesí, na než navazuje jižní okraj Valašska. Tady už krajina připomíná Javorníky, které s Bílými Karpaty bezprostředně sousedí.

Ve Veselí nad Moravou se v budově Správy CHKO nachází Vzdělávací a informační centrum Bílé Karpaty, v němž si můžete prohlédnout expozici věnovanou tomuto unikátnímu území.

Nezapomeňte navštívit

 • 1 NPR Porážky Nová Lhota Slavkov
  •  Fauna a flora •  Horské lesy a louky •  Chráněná území
 • CHKO Bílé Karpaty Luhačovice
  •  Chráněná území •  Kulturní krajina a UNESCO
 • NPR Javořina Strání
  •  Fauna a flora •  Horské lesy a louky •  Chráněná území
 • 4 PR Javořina Strání
  •  Horské lesy a louky •  Chráněná území
 • 5 PR Nová hora Strání
  •  Fauna a flora •  Horské lesy a louky •  Chráněná území

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem