Příroda a krajina Hustopečska a Kloboucka

Oblast Hustopečska a Kloboucka je dosud méně známá než nedaleká Pálava nebo Lednicko-valtický areál. Ve zvlněné krajině se tady střídají pole a sady s vinohrady, prosluněné stepní stráně se světlými háji na úbočích a vrcholcích kopců. Přírodní rezervace na Boleradicku, u Pouzdřan, Bořetic, v okolí Divák, nedaleko Němčiček, Kobylí nebo poblíž Čejče a Čejkovic ukrývají mnohá romantická zákoutí a přírodní zajímavosti. K nejcennějším patří národní přírodní rezervace Pouzdřanská step, známá výskytem mnoha suchomilných druhů, jako je například katrán tatrský. Jinou unikátní stepní lokalitou jsou Špidláky mezi Čejčí a Čejkovicemi.

Milovníci přírody na Hustopečsku a Kloboucku najdou síť turistických značených tras pro pěší i pro cyklisty.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem