Kulturní nabídka Hustopečska a Kloboucka

Ze slavných slováckých osobností připomeňme T. G. Masaryka, který šest let svého dětství prožil v Čejkovicích, později pravidelně jezdil do Klobouk u Brna k rodičům, studoval v Hustopečích a jehož rodiče jsou na hustopečském hřbitově pohřbeni. V Brumovicích se narodil spisovatel a publicista Dr. Jan Herben a v nedalekých Divákách napsali bratři Mrštíkové řadu svých dramat z venkovského prostředí. V interiéru domku v Čejkovicích, kde Masarykova rodina žila je instalována stálá expozice ze života TGM. Nejzajímavější částí městského muzea v Kloboukách u Brna je zdejší sbírka obrázků malovaných na skle z konce 18. a z 19. století.

Ve většině obcí regionu dodnes probíhají krojované hody. V říjnu se můžete zúčastnit Burčákových slavností nebo Dětské Porty v Hustopečích.

Na Hustopečsku a Kloboucku se dochovalo několik zajímavých řemeslných tradic, jako je výroba lidové keramiky v Krumvíři, zpracování orobince v Brumovicích nebo zdobení kraslic v Borkovanech.

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem