Horňácko

Horňácko je kraj krásné přírody, mnoha lidových památek a tradic. K nejcennějším přírodním lokalitám patří rezervace Jazevčí u obce Javorník tvořená lučním komplexem se solitérními stromy, řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů Bílých Karpat. Zajímavé památky lidové architektury můžete vidět v Hrubé Vrbce v nedalekém Javorníku-Kopánkách nebo Nové Lhotě-Vápenkách. A zapomenout nesmíme ani na známý kuželovský větrný mlýn nebo mlýny v údolí Veličky. V kuželovském mlýně můžete navštívit expozici horňáckého bydlení a místního hospodaření z přelomu 19. a 20. století. Nejznámější folklórní akcí jsou určitě červencové Horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou, ale nabídka zajímavých akcí je mnohem bohatší. Jistě do ní patří i tradiční jarmark ve Velké nad Veličkou, nebo košty slivovice, štrůdlů nebo zelí.

Krásy Horňácka můžete poznávat při putování po značených trasách Klubu českých turistů a dvou naučných stezkách. Pro cykloturisty je přichystaná například překrásná trasa podhůřím Bílých Karpat. Horňácké honitby jsou bohaté na vysokou zvěř a právem lákají lovce z domova i ze zahraničí. Pokud dáváte přednost koupání, můžete využít moderní koupaliště v Lipově.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Osobnosti

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem