Kulturní nabídka Břeclavska

Kulturní poklady Břeclavska můžete na svých toulkách poznávat v mnoha podobách. Najdete tu expozici Národního zemědělského muzea ve Valticích, vinařskou expozici v Mikulově i expozice věnované archeologii v Dolních Věstonicích a Pohansku u Břeclavi. Zajímavá je galerie děl moderního umění vytvořených na tradiční mikulovské Dílně. Ze slavných slováckých osobností připomeňme T. G. Masaryka, který pravidelně jezdil do Klobouk u Brna k rodičům. Součástí Břeclavska je Podluží a Hanácké Slovácko a zachovalo se tu mnoho lidových tradic. Na Podluží najdete snad nejvíce cimbálových muzik na celém Slovácku. Probíhá zde několik folklórních festivalů, většina obcí pořádá hodové a jiné slavnosti. Kulturní kalendář je bohatý a pestrý. Můžete se zúčastnit třeba Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích, ale také Burčákových slavností v Hustopečích.
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem