Přírodní poklady Břeclavska

Na jihu Břeclavska se stékají dvě nejvýznamnější řeky Slovácka - Morava a Dyje a v jejich blízkosti se nacházejí dvě pozoruhodná území: Pálava a Lednicko-valtický areál. Pálava poskytuje domov teplomilné květeně a živočichům obývajícím vápencové skály, stepi a lesostepi. Lednicko-valtický areál je milovníkům přírody znám hlavně díky soustavě Lednických rybníků, které představují mezinárodně významnou ornitologickou lokalitu. Její součástí je také největší moravský rybník Nesyt, ale za vaši pozornost stojí rovněž nádherný park v okolí lednického zámku. Na dohled Pálavy se směrem na západ nachází táhlý hřeben Dunajovických kopců osázený vinohrady. Směrem na východ se rozkládají teplomilné doubravy Milovického lesa. Při pohledu na sever uvidíte tři velké Novomlýnských nádrže. Prostřední z nich, Věstonická, se v posledních letech stala významnou ornitologickou lokalitou. Vydáte-li se podél toku Dyje a Moravy, narazíte na zbytky luhů s loukami a letitými duby na březích slepých ramen.

Severní část Břeclavska je dosud méně známá. Ve zvlněné krajině se tady střídají pole a sady s vinohrady, prosluněné stepní stráně se světlými háji na úbočích a vrcholcích kopců. Přírodní rezervace na Boleradicku, u Pouzdřan, Bořetic, v okolí Divák, nedaleko Němčiček, Kobylí nebo poblíž Morkůvek ukrývají mnohá romantická zákoutí a přírodní zajímavosti.

Milovníci přírody na Břeclavsku najdou síť turistických značených tras pro pěší i pro cyklisty, naučné stezky představující největší zajímavosti a několik přírodovědných expozic.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem