DSO Obce pro Baťův kanál

Svazek obcí Obce pro Baťův kanál vznikl v roce 2005 a vykonává rozvojové aktivity v oblasti Baťova kanálu na území Jihomoravského kraje. Toto sdružení kromě jiného úzce spolupracuje s Jihomoravským krajem.

DSO Obce pro Baťův kanál
Masarykovo nám. 1
695 01 Hodonín

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem