Úsek Kroměříž – Otrokovice

Kroměříž_1.jpg (397x298, 113.35 KB)
Kroměříž_2.jpg (397x298, 127.30 KB)

Po shlédnutí památek a zajímavostí v Kroměříži, jako je například arcibiskupský zámek a zámecké zahrady chráněné jako památka UNESCO, se můžete vydat do přístaviště Kroměříž. Tady je možné si vypůjčit mobilhausbót, katamaran či kánoe a vydat se na plavbu po řece Moravě. Doplout lze až k bělovskému jezu, kde ale plavba končí, neboť zde chybí plavební komora, která by umožnila pokračovat v plavbě. Plavbu můžete dále navázat v Otrokovicích, odkud se souvisle dostanete až do přístavu ve slovenské Skalici.

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem