Úsek Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou

PK Uherský Ostroh.jpg (355x266, 96.67 KB)
Uherský Ostroh.jpg (355x266, 196.26 KB)

Staré Město a Uherské Hradiště se mohou pochlubit velkomoravskými památkami. Za prohlídku určitě stojí historické centrum Hradiště, expozice Slováckého muzea a galerie, stejně jako historické vinné sklepy v Mařaticích. V Uherském Hradišti a Starém Městě najdete řadu sportovišť a možností, jak příjemně prožít dovolenou. Ve Starém Městě najdete půjčovnu motorových člunů a hausbótů a také možnost občerstvení.
V Uherském Hradišti se umělý plavební kanál spojuje s řekou Moravou. Odtud pokračuje plavba lužními lesy po řece ke Kostelanům nad Moravou, kde je zajímavý most chráněný jako technická památka. Místní naučná stezka vás zavede k přírodní památce Tůň, zajímavé lokalitě s výskytem řady chráněných obojživelníků. Plavba pokračuje dále lužním lesem přes Nedakonice do Uherského Ostrohu.
Dominantou Uherského Ostrohu je zámek, v němž můžete navštívit regionální vinotéku "Údolí moravských vín". V budově Přízámčí naleznete společnost Lidové tradice a řemesla, kde si můžete zakoupit nebo jen vyzkoušet lidové kroje, zabývají se zde i dalšími řemesly.
Zajímavý je také zdejší židovský hřbitov ze 17. století.
Po překonání automatizované plavební komory následuje čtyřkilometrový úsek do Veselí nad Moravou. Pod Uherským Ostrohem se koryto řeky znovu zužuje a nabývá více původní charakter. Plavba po řece a pravostranné odbočení před jezem přivede vaši loď zdárně do Veselí nad Moravou.

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem