Úsek Veselí nad Moravou - Strážnice

Veselí.jpg (355x266, 92.96 KB)
Veselí_2.jpg (355x236, 111.96 KB)
Vnorovy_1.jpg (355x266, 97.49 KB)
Vnorovy_2.jpg (355x266, 107.78 KB)

Ve Veselí nad Moravou vodní cesta odbočuje přes plavební komoru na umělý kanál. Dominantou Veselí je renesanční zámek s anglickým parkem. Mezi další památky patří kostel sv. Bartoloměje, kostel Panny Marie a klášterní kostel Andělů Strážných. Technickou památkou je vodní elektrárna s původním zařízením z počátku 20. století. Navštívit můžete také městské muzeum, městskou galerii a hvězdárnu, u níž bylo vybudováno přístaviště.
Ve Veselí je půjčovna motorových lodí a hausbótů, stanoviště výletního prámu pro 60 osob, informační centrum a o prázdninách je tady každý den otevřeno občerstvení s posezením.
Plavba z Veselí pokračuje po umělém pět kilometrů dlouhém kanálovém úseku. Kanál je veden prakticky souběžně s řekou a končí komorou Vnorovy I za obcí Vnorovy. Zde se kanál originálně kříží s řekou Moravou.
U vnorovských komor je možnost občerstvení, je zde půjčovna motorových člunů, kajaků a kánoí. Také se zde dá tábořit. V blízkosti se nachází naučná stezka Včelíny o zdejší přírodě. Plavba z vnorovského křížení pokračuje úzkým úsekem k dalšímu křížení - tentokrát s Veličkou a poté se už zámeckým parkem dopluje do Strážnice. Zde je půjčovna lodí v místě kde kanál opouští zámecký park a míjí skanzen.

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem