Kultura a tradice

Z lidových zvyků se udržují oslavy Nového roku, Tří králů a sv. Josefa, tradice velikoční repání a vyklepávání, jarní stavění máje a hody. Nejpopulárnější událostí je fašank s šavlovým tancem, který předvádějí legrůti (18-ti letí chlapci). Jedná se o nejnavštěvovanější akci v obci. O zachování tradičního pojetí tohoto tance usiluje folklorní skupina Podšable. V obci taktéž působí dechová hudba Komňané.

Slovní popis polohy obce

Obec Komňa leží v Chráněné krajinné oblasti na úpatí Bílých Karpat, asi 5 km od Bojkovic.

Stručná historie obce

Počátky Komně sahají do přelomu tisíciletí. První dochovaná písemná zpráva o existenci obce je z roku 1261 ve vztahu k opevněnému sídlu zvanému Zuvačov. Zuvačov se rozkládal na kopci Hrádek a někdy na počátku 15. století byl zničen pravděpodobně husitskými vojsky. Od počátku 16. století byla Komňa v držení majitelů světlovského panství. Komňa je známá jako pravděpodobné rodiště J. A. Komenského. Právě po ní se mu dostalo příjmení. Je původním místem jeho rodu - Segešů.

Nejvýznamnější památky

Kostel sv. Jakuba Většího je jednolodní stavba s pravoúhlým závěrem a obdélnou sakristií na severní straně kněžiště. Stavba pochází z první čtvrtiny 19. století. V roce 1992 při 400. výročí narození J. A. Komenského byl otevřen památník J. A. Komenského v památkově chráněné sýpce z roku 1774. V sýpce je umístěna stálá expozice historie obce a Učitele národů. Otevřena je kdykoliv na požádání. Současně byl znovuzaložen Spolek pro uctění památky J. A. Komenského, který památník spravuje. Zuvačov byl gotický hrad, již roku 1517 jmenovaný jako pustý. Zbytky zřícenin hradu se nachází asi 1,5 km východně od obce na samostatně stojícím kopci. Dne 28. 10. 1998 byl v obci odhalen pomník obětem světových válek.

Přírodní zajímavosti

Komňa se rozprostírá v CHKO Bílé Karpaty. Přírodní památka Lom Rasová je bývalý pískovcový lom s jezírkem asi 2,5 km jihovýchodně od Komně. Původním motivem ochrany byl bohatý výskyt obojživelníků, který však byl potlačen výsadbou ryb v jezírku.

Možnosti trávení dovolené

Komňa jako pravděpodobné rodiště J. A. Komenského bývá častým cílem milovníků historie. Informace o Učiteli národů i samotné vesnici předkládá veřejnosti expozice zřízená v památkově chráněné sýpce.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Osobnosti

  • KOMENSKÝ Jan Amos
    teolog, kněz, biskup jednoty bratrské, teoretik jazykového vzdělání, autor pedagogických prací
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem