Kněždub

Poloha

Obec Kněždub leží na okraji CHKO Bílé Karpaty asi 6 km východně od Strážnice.

Historie

Obec byla pravděpodobné založena velehradským klášterem. První písemná zmínka pochází z roku 1264.Obec byla bohatá, měla dva svobodné dvory a panský dvůr náležející pánům ze Strážnice. Po vpádu uherských zbojníků na počátku 17. a 18. století utrpěla obec mnoho škod.

Památky

Na návsi i v domkářské části je zachováno několik malebných staveb lidové architektury, které dříve vynikaly barevností fasád s malbami květin, zvláště okolo oken a dveří. Hlavními motivy zde bývaly tulipány a zelené věnce. Nově je zrekonstruován chráněný rodný dům bratří Úprků v němž je malé muzeum umělců. Pozoruhodný je také kostel sv. Jana Křtitele s obrazy Joži Úprky z doby kolem r. 1900 a moderními malbami Vojmíra Vokoleka.

Bratři Úprkové jsou s řadou dalších významných osobností kraje pochováni na místním hřbitově, nazývaném "Slovácký Slavín".

Kulturní tradice

Zdejší rodáci bratři Úprkové, malíř a grafik Joža (1861-1940) a sochař Franta (1868-1929), jakož i malíř Antoš Frolka (1877-1935) svými pracemi z prostředí rodného kraje proslavili folklór Slovácka.

Příroda

Z cenných přírodních lokalit, které se nacházejí v okolí obce stojí za pozornost zejména národní přírodní rezervace Čertoryje, jeden z nejrozsáhlejších lučních komplexů s bohatým výskytem orchidejí.

Dovolená

Rekreační oblast v údolí Bílých Karpat nad přehradou Lučina. Na blízkém kopci Šumárník (398 m) bylo objeveno sídliště z doby železné s keramikou věteřovského typu a byly zde nalezeny rovněž římské mince z 2. století (denáry Marca Aurelia).

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem