Hroznová Lhota

Poloha

Tato zemědělská obec leží nedaleko říčky Veličky 6 km jihovýchodně od Veselí nad Moravou.

Historie

Hroznová Lhota se původně jmenovala Lhota Veselská. Na jejím katastru byly nalezeny nástroje z doby kamenné, významný je nález tří mincí z císařského období. Obec vznikla pravděpodobně koncem 14. století, poprvé se připomíná v roce 1447. Obec má protáhlou obdélníkovou náves s alejí lip. Náves je zakončena budovou kostela a má typicky okapové orientované domy mnohé s barevnou vápennou omítkou. Tradiční dolňácká dědina, roku 1560 povýšená na městečko, vynikala zemědělstvím, i ovocnictvím a vinařstvím. Ve vsi dnes pracuje keramická dílna.

Památky

Nejvýznamnější památkou Hroznové Lhoty je kostel sv. Jana Křtitele, tvořící přirozenou dominantu obce. Byl vystavěn v polovině 17. století, v následujících staletích prošel řadou úprav, v roce 1902 byl zaklenut pruskými klenbami a upraven v duchu historického romantismu. Interiér je zajímavě moderně upraven.

Kulturní tradice

V obci jsou udržovány svátky a obyčeje: stavění máji, říjnové tradiční hody s průvodem, koledy se živým Betlémem, ap.

Obec proslavil hlavně známý malíř Joža Úprka, který zde žil a tvořil. Dodnes se dochoval jeho dům, postavený v roce 1904 podle návrhu Dušana Jurkoviče v malebné domkářské části obce.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem