Hostětín

Slovní popis polohy obce

Obec Hostětín se rozprostírá v údolí 5,5 km severovýchodně od Bojkovic v okrese Uherské Hradiště.

Stručná historie obce

Vesnice náležela českým knížatům, stejně jako celý zdejší kraj. První feudální vrchností známou z archivních zápisů jsou páni ze Štenberka. První písemná zmínka o Hostětíně je z roku 1412 jako vlastnictví Elišky ze Světlova, která ho dala Jaroslavovi ze Štenberka, a tudíž byla vesnice součástí světlovského panství až do poloviny 19. století.

Nejvýznamnější památky

V roce 1913 byla postavena kaple Nanebevzetí Panny Marie.

Kultura a tradice

Největší kulturní akcí v roce bývá hodová slavnost v srpnu, která je hojně navštěvována rodáky i ostatními občany z okolních obcí. Ze zajímavých kulturních akcí je to například fašankový průvod obcí, jablečná slavnost v měsíci září s bohatým programem, vánoční zpívání na návsi spojené se zahájením výstavy obrazů místních umělců.

Přírodní zajímavosti

V obci se podařilo zrealizovat několik ekologických projektů na ochranu přírody, jako například kořenovou čistírnu odpadních vod a obecní výtopnu na spalování dřevního odpadu. Šetrným způsobem hospodaření a využíváním přírodních zdrojů byla hodnota kulturní krajiny uznána vyhlášením CHKO Bílé Karpaty biosférickou rezervací UNESCO. Při východním okraji obce se nachází chráněné území Žleb, louka a dubohabrový háj s výskytem kriticky ohrožené mochny drobnokvěté.

Možnosti trávení dovolené

V Hostětíně je možnost strávit zimní i letní dovolenou. Obec provozuje ubytovnu Na staré Hospodě. Územím obce prochází Bojkovická naučná stezka, která se napojuje na červenou turistickou stezku. Další možností pro pěší turistiku se zajímavým cílem jsou dřevěné sochy v okolní krajině.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem