Kultura a tradice

Krajské město Zlín nabízí návštěvníkům kompletní výčet možností kulturního vyžití. Ve městě sídlí regionální muzeum, divadlo, galerie a symfonický orchestr. Zlín proslavila řada kulturních i sportovních akcí, jako je Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, přehlídka mladých koncertních umělců Talentinum nebo Barum Czech Rally Zlín.

Muzeum jihovýchodní Moravy se stálou expozicí "Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost", ve které jsou začleněna 3 velká témata: Historická obuv a produkce firmy Baťa, Film a Cestovatelství naleznete ve 14|15 Baťově institutu. Z dalších témat baťovského systému jsou čtyři postavená na trojrozměrných předmětech: Ševcovská dílna, Výroba, Prodejna, Doprava. Samostatný celek vytváří témata věnovaná osobnostem a historii firmy Baťa. Expozice "Princip Baťa - Dnes fantazie, zítra skutečnost" je svým rozsahem i propracovaností ojedinělou nejen v České republice, ale též v celé Evropě. Další expozice muzea jsou umístěny na malenovickém hradě.

Profesionální divadelní scéna byla ve Zlíně založena už v roce 1946. Zpočátku sídlila v budově Malé scény na Štefánikově ulici. Moderní divadelní budova byla postavena v centru Zlína v roce 1967 a až do roku 1990 nesla název Divadlo pracujících. Městské divadlo Zlín je v současnosti považováno za jedno z nejkvalitnějších regionálních činoherních divadel v ČR. Zlínské divadlo pořádá tradičně v květnu mezinárodní divadelní festival Setkání - Stretnutie.

Z galerií patří k nejvýznamnějším Krajská galerie výtvarného umění, která sídlí ve 14|15 Baťově institutu, a zaměřuje se na české umění 19. a 20. století, problematiku meziválečného Zlína, jeho architekturu a urbanismus.

V Kongresovém centru Zlín má své sídlo Filharmonie Bohuslava Martinů, osmdesátičlenný orchestr patřící mezi přední české symfonické orchestry. Posluchačům předkládá abonentní koncerty symfonické, komorní a varhanní hudby a výchovné koncerty. Každoroční událostí jsou přehlídky mladých koncertních umělců Talentinum a mezinárodní hudební festival Harmonia Moraviae.

V roce 2003 zahájil ve Zlíně svoji činnost nový kulturní institut pod názvem Alternativa. Alternativa sídlí v budově Kolektivního domu v centru města a nabízí prostor o rozměrech 270 m2 ke kulturním, vzdělávacím i společenským aktivitám. Možnosti využití objektu jsou velmi široké, ať už je to výstavní činnost, módní přehlídky, vystoupení divadel malých forem, komorní akce, hudební produkce, literární a autorské večery, či filmové kluby.

Daleko za hranicemi města je uznávaný Zlín Film Festival - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež.

Ve Zlíně se pravidelně konají také akce s folklorní tematikou - Festival dechových a folklorních souborů nebo Zlínské besedování.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem