Oldřichovice

Slovní popis polohy obce

Obec Oldřichovice leží 12 km jihozápadně od krajského města Zlína a 5 km východně od Napajedel v Dolnomoravském úvalu.

Stručná historie obce

Obec Oldřichovice se poprvé připomíná v roce 1337, kdy Karel IV. věnoval zdejší statky svému služebníkovi Kolínovi. Oldřichovice byly součástí malenovického panství až do zrušení roboty v roce 1848. Poslední feudální vrchností pohořelických a současně oldřichovických byla rodina hrabat ze Šternberka.

Nejvýznamnější památky

Kostel svaté Zdislavy vysvětil v roce 1997 biskup monsignor Hrdlička. Do svatostánku je vložen kámen z hory Olivetské z Jeruzaléma a v obětním stole jsou zabudovány ostatky svaté Zdislavy. Na konstrukci zvonice jsou umístěny původní oldřichovické zvony. Malý zvon je z roku 1718 a vetší z roku 1943. K dalším památkám se řadí pomník T. G. Masaryka, čestného občana Oldřichovic. Poutní místo Svatá voda u Malenovic je označeno kapličkou.

Kultura a tradice

Každoročně na začátek masopustu probíhá v obci vodění mdvěda s končinovou zábavou a pochováváním basy. Před ukončením školního roku pořádají složky ČCK a SDH dětský den plný soutěží a her zakončený opékáním špekáčků. V obci se slaví Svátek matek, koná se stavění a kácení máje. Koncem května bývá pouť, která se koná u příležitosti vysvěcení kostela sv. Zdislavy. Koncem června pořádají členové sportovního klubu Pivoj memoriál Miloše Skácela v malé kopané. V prosinci se každoročně koná Mikulášská besídka s programem a nadílkou a přesilvestrovské posezení v kulturním domě s občerstvením a hudební veselicí.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem