Památky a historie

Město Uherské Hradiště je neodmyslitelně spjato s velkomoravskými památkami, ale zájemcům o historii může nabídnout mnoho zajímavých památek i z jiných epoch. Nejcennější památky v historickém centru jsou chráněné jako městská památková zóna.

Zřejmě nejvýznamnější památka Uherského Hradiště se nachází v městské části Sady, kde byl objeven církevní komplex, který by mohl být sídlem arcibiskupa Metoděje. Zajímavou památkou jsou také zbytky městského opevnění, které pochází z první poloviny 14. století a ze století sedmnáctého. Městské brány se nedochovaly, zachovala se pouze výpadová branka zvaná Matyášova brána v parku za komplexem jezuitských budov.

Dominantou Masarykova náměstí je farní kostel sv. Františka Xaverského (1670 –1685) tvořící součást areálu jezuitských budov. Další pozoruhodnou budovou Masarykova náměstí je barokní lékárna U zlaté koruny, která slouží svému účelu již od konce 17. století. Jedinou renesanční stavbou ve městě je Dům U Slunce postavený roku 1578.

Dvě historická centra Hradiště - Masarykovo a Mariánské náměstí spojuje Prostřední ulice. Stará radnice v Prostřední ulici pochází asi ze 14. století a třebaže prošla řadou pozdějších přestaveb, je řazena k nejhodnotnějším architektonickým památkám ve městě.

Mariánskému náměstí uprostřed vévodí Mariánský morový sloup, postavený jako výraz díků za odvrácení morové epidemie v roce 1715. Na místě sloupu původně stávala kašna, která byla přesunuta na své dnešní místo. Barokní kašna je z konce 17. století a jejím tvůrcem byl Karel Josef Rossi. Nejstarší stavbou ve městě je gotická kaple sv. Alžběty (v roce 1995 prošla rozsáhlou opravou). Františkánský klášter byl založen roku 1490. Nejvýznamnější a velmi reprezentativní místností je refektář. V současné době v budově sídlí Okresní archiv. Součástí areálu františkánského kláštera býval kostel Zvěstování Panny Marie postavený na přelomu 15. a 16. století. Poblíž kláštera stojí Židovská synagoga postavená roku 1875. Od roku 1967 zde sídlí Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana.

Stará pošta, ve které je dnes umístěna Galerie Slováckého muzea, byla postavena původně jako císařská zbrojnice v letech 1721 - 1723 podle plánů Jacoba Albla a Leandra Anqisoly. Po mnoha různých využitích se budova dostala do majetku Slováckého muzea, které zde vybudovalo novou galerii. Slovácké muzeum sídlí ve Smetanových sadech v budově bývalého hostince Na střelnici postaveného roku 1908. K původní budově bylo přistavěno v letech 1936 a 1940-1942 boční křídlo podle projektu architekta Bohuslava Fuchse. Barokní kaple sv. Šebestiána na Palackého náměstí byla postavena roku 1715 městskou posádkou jako výraz díku za odvrácení morové epidemie.

Historické jádro města bylo v roce 1990 prohlášeno městskou památkovou zónou.

Stručná historie obce

Historie někdejšího královského města Uherské Hradiště sahá do dávné minulosti. Trvalé osídlení bylo doloženo již ve starší době kamenné. Sídelní areál na území dnešního Starého Města, Uherského Hradiště a Sadů patřil nepochybně k centrům Velké Moravy. Ve 13. století se jihovýchodní Morava stala terčem nepřátelských nájezdů, kterými trpělo nejen obyvatelstvo, ale rovněž velehradský klášter. K zajištění bezpečnosti byla založena pevnost. Listina krále Přemysla Otakara II. z 15. října 1257 dosvědčuje, že město bylo založeno na ostrovní půdě, náležící velehradskému klášteru, jeho obyvateli se stali osadníci z blízkých královských Kunovic a klášterního Veligradu (Starého Města).

V průběhu staletí prodělalo Uherské Hradiště dlouhý a složitý historický vývoj, narušovaný neustálými nájezdy a boji s nepřáteli českého státu. V 16. století odolávalo náporu kumánských hord, v 17. století vojenským střetům v době třicetileté války, na přelomu následujícího století tureckým vpádům a v 1. polovině 18. století útrapám spojeným s pruským tažením. Za celou svou historii bylo město pouze jedenkrát dobyto. Stalo se tak v roce 1742 pruskými vojsky.

Funkci pevnosti přestalo plnit o čtyři desetiletí později, avšak ještě dlouho zůstávalo sevřeno v původních hradbách. Postupné rozrůstání města vně hradeb započalo v závěru 1. poloviny 19. století a fakticky pokračuje do dnešních dnů. Uherské Hradiště je na prahu třetího tisíciletí moderním městem s kvalitní infrastrukturou a vysoko hodnoceným zázemím jak pro své obyvatele, tak pro návštěvníky.

Nezapomeňte navštívit

Akce

 • Dětský bazárek
  29. 9. 2018 • 09:00 - 15:00 • Uherské Hradiště, MKZ Vésky
 • Zdravé bydlení
  1. 10. 2018 • 17:30 • Uherské Hradiště, AVALON - centrum osobního rozvoje a zdravého životního stylu
 • Kurzy ALFA
  1. 10. 2018 • 19:00 • Uherské Hradiště, Orlovna
 • Promítání filmu A plastic ocean
  2. 10. 2018 • Uherské Hradiště, Jezuitská kolej - Slovácké centrum kultury a tradic
 • Hitler versus Picasso
  2. 10. 2018 • 15:00 • Uherské Hradiště, Kino Hvězda

Webkamery

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem