Přírodní zajímavosti

Okolí Uherského Hradiště je charakteristické rozmanitou krajinou a přírodními zvláštnostmi, řekou Moravou s rozsáhlými lužními lesy s původní flórou a faunou.

Nedaleko se nachází dvě podmanivá pohoří, Chřiby a Bílé Karpaty. Na katastrálním území města Uherské Hradiště se nenachází žádná přírodní rezervace. Historickým majetkem města však je lokalita lužního lesa Kněžpolský les s řadou chráněných rostlin i živočichů. V městských parcích je pečlivě udržovaná zeleň s řadou chráněných stromů, v okrajových částech města rostou původní druhy ovocných dřevin – oskeruše, trnky, jabloně.

Nezapomeňte navštívit

Akce

Webkamery

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem