Sudoměřice

Poloha

Tato zemědělská obec s dlouholetou vinařskou tradicí leží asi 5 km jihozápadně od Strážnice na hranicích CHKO Bílé Karpaty a u státní hranice se Slovenskem.

Historie

Stará pečeť Sudoměřic z r. 1640 má ve znaku štít s radlicí a vinařským kosířem. Obec byla založena v letech 1260-1271 patrně zemanem Sudomírem v blízkost staré "vyzvědačské cesty". Dříve v blízkosti dnešní železniční tratě na Petrov stála vesnice Čertoryje, po níž zůstalo mnoho nálezů střepů, dále pak cestou k řece Moravě jsou patrné zbytky valů starého vodního sídla. Z těchto lokalit jsou známy i skříňkové pravěké hroby a nálezy zbraní.

Památky

Ve vesnici se zachovalo několik tradičních usedlostí, tzv. podunajské hliněné domy s tradičně upravenou bílou ličkou a modrým podrovnáním. Na návsi zachovaný Panský dvůr z 18. stol. Z dalších památek jmenujme například zvonici z 18. století či funkcionalistický kostel Krista Krále postavený v letech 1930-33. Pro německou finanční stráž byl v letech 1942-43 vystavěn soubor tzv. německých domků. Na Baťové kanálu je bývalý přístav, kde se překládalo uhlí ze železniční vlečky na lodě.

Kulturní tradice

Z tradičních akcí stojí za pozornost vinařské slavnosti a krojované hody.

Dovolená

Asi 4 km jihovýchodně od obce vznikla po roce 1960 rekreační oblast Mlýnky s možností koupání v nádrži Kostolnica

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem