Příroda Strážnice a okolí

Oblast Strážnice je také bohatá na přírodní zajímavosti. Přírodní park Strážnické Pomoraví chrání ukázku lužní krajiny. Řeka Morava zde vytvořila unikátní meandry, které jsou svědectvím o síle vodního toku formujícího krajinu. Nejlepší ukázku uvidíte v lokalitě Osypané břehy. Kopec Žerotín (322 m) porostlý vinicemi zase nabízí daleký výhled do Dolnomoravského úvalu. Místy se vyskytují vzácné stromy - staleté oskeruše.

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem