Slovní popis polohy obce

Obec Šumice leží při soutoku Rudického potoka s Olšavou na rovině a přilehlých svazích po obou březích Olšavy a Vlárské dráhy.

Stručná historie obce

První zmínky o obci pocházejí ze 2. poloviny 14. století, kdy kolem roku 1380 držel Šumice v doživotní zástavě Hynek z Valdštejna. Poté získali Šumice páni z Meziříčí, kteří je prodali pánům z Cimburka. Až do roku 1477 se zde vystřídala řada majitelů. V uvedeném roce je zakoupil i s dvorem Jan Planknar z Kynšperka, čímž se Šumice staly součástí uherskobrodského panství. V 17. a na počátku 18. století obec zažila několik ničivých nepřátelských vpádů. Kromě toho trpěla častými povodněmi na řece Olšavě, a to v období od 18. až do počátku 20. století. Charakteristickým zaměstnáním zdejších obyvatel byly kromě zemědělství stavební práce. Zdejší zedníci odcházeli za prací do okolních zemí. V roce 1890 byla uvedena do provozu zastávka na železniční trati Brno - Vlára. Jméno obce bylo odvozeno z názvu „ves lidí Šumových“ a během času se několikrát změnilo. V roce 1391 to bylo Schumitz, 1447 Šumice, 1671 Ssumitz-Šumice a současný název Šumice je z roku 1924. V obci žije okolo 1800 obyvatel.

Nejvýznamnější památky

Kostel Narození Panny Marie (1861), stojící uprostřed obce, byl výrazně upraven v roce 1801. U kostela stojí památkově chráněný kříž, další je východně od obce směrem na Nezdenice.

Kultura a tradice

V celoročním kulturní programu má pevné místo lednový myslivecký a hasičský ples, v únoru se pořádá Valentýnská zábava, fašank a karneval mateřské školy. Na březen připadá výstava velikonočních kraslic, následuje dubnový košt slivovice a zářijové hody. Rok uzavírá Mikulášská dílna a koncert vánočních koled v kostele. Obecní muzeum, otevřené v patře pošty, ukazuje život předků a zachycuje jejich poslední odkazy, které postupně mizí z uspěchaného života. V tematicky oddělených expozicích je instalována „jizba“, která byla v dřívějších dobách hlavní obytnou místností každého domu. Další expozice je věnována šumickému kroji a jeho podobám v různých životních situacích, jako je svatba nebo pohřeb. Poslední částí muzea je tzv. „hospodářská místnost“ s předměty, které pomáhaly lidem v zemědělství a řemesle.

Přírodní zajímavosti

Obec Šumice leží u soutoku Rudlického potoka s řekou Olšavou. Obec je majitelem rybníka na Ovčírce o rozloze cca 1 ha. Rybník slouží k relaxaci, rybolovu. Nachází se v údolí Ovčírky, která je zařazena na seznam chráněných území Natura 2000. Jsou zde výborné životní podmínky pro žáby, které zde mají velkou koncentraci.

Možnosti trávení dovolené

Obec protíná cyklotrasa Bílé Karpaty ve směru na Uherský Brod. V obci je vybudován sportovní areál.

Turistické zajímavosti

Muzeum starých krojů, nábytku, hospodářského nářadí, fotografií a podobně.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Osobnosti

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem