Staré Město u Uherského Hradiště

Slovní popis polohy obce

Staré Město se rozkládá na pravém břehu řeky Moravy, v těsné blízkosti Uherského Hradiště.

Stručná historie obce

Na území dnešního Starého Města vzniklo již v 6. století několik zemědělských a řemeslnických osad. Nejznámějšími jsou hradiska Na Valách a sídliště Na Špitálkách. V okolí kostelů sv. Michala a sv. Víta byly nalezeny základy čtyř velkomoravských kostelů s pohřebišti a odkryty specializované řemeslnické dílny z 9. až 10. století. Rozsah a bohatství archeologických nálezů (stavby, užitné předměty, výzbroj, šperky) nenechává nikoho na pochybách, že se jednalo o jedno z významných center Velkomoravské říše. Po objevu prvních hrobů v roce 1924 Na Valách se ujal se vedení záchranných prací archeolog Antonín Zelnitius spolu se Státním archeologickým ústavem v Praze. Badatelské aktivity Antonína Zelnitia Na Valách i na zbývajícím území Starého Města definitivně potvrdily staroměstskou aglomeraci za rozsáhlé slovanské sídliště. Zásluhou profesora Viléma Hrubého (1912-1985) byl v roce 1960 ve Starém Městě otevřen Památník Velké Moravy, který je od roku 1969 Národní kulturní památkou. Dřívější ves se podle listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141 jmenovala Veligrad. Na přelomu 12. a 13. století byl poblíž vsi založen cisterciácký klášter, do jehož majetku ves připadla. Když bylo v roce 1257 založeno královské město Uherské Hradiště (tehdy Nový Velehrad), byla ves podřízena právu tohoto města, nazvaná Staré Město (1257) a původní název Veligrad - Velehrad přešel na cisterciácký klášter a osadu, která kolem něj vznikla. Staré Město bylo značně postiženo povodní v červenci 1997. Po této přírodní katastrofě muselo být v jižní části města zbouráno téměř sto domů. Přesto se život v městě nezastavil, lidé si postavili nová obydlí, jiní si poničené domy opravili.

Nejvýznamnější památky

Národně kulturní památka Památník Velké Moravy byl vybudován roku 1960 v lokalitě Na valech. Budova památníku kryje základy kamenného velkomoravského kostela, který byl vybudován v polovině 9. století na starém pohanském pohřebišti ze 7. století. Stálá expozice dokumentuje dějiny centra Velkomoravské říše. V památníku je provozní doba od dubna do října, v zimních měsících je uzavřen. Veřejnosti volně přístupná je národně kulturní památka, archeologická lokalita Špitálky, ukazuje základy podélného kostela z 9. století. V základech římskokatolického kostela sv. Michala byly objeveny zbytky okrouhlé velkomoravské rotundy z 9. století. Hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele je pozdně románskou stavbou, původně kostnicí z poloviny 13. století. Sochařsky i architektonicky náročnější prací z 18. století je sousoší sv. Jana Nepomuckého.

Kultura a tradice

Staré Město je významnou krajovou oblastí Dolňácka s působivým folklorem reprezentovaným národopisným souborem Dolina. Dlouholetou tradici mají michalské hody plánované každoročně na poslední sobotu a neděli v září, nejblíže ke svátku patrona kostela. Veselo bývá v období fašanku, zpívá a tančí se o dožínkách, atmosféru má i mikulášská obchůzka a vynášení Mařeny. V dětském folklorním souboru tančí a zpívá na sto dvacet dětí, taneční soubor má také umělecká škola.

Přírodní zajímavosti

Staré Město je výchozím bodem k poznávání přírody nedalekých Chřibů. Na vrchu Brdo stojí jedna a na Rovnině v Uherském Hradišti druhá rozhledna. Z obou míst je nádherný výhled na Staré Město a okolí.

Možnosti trávení dovolené

Pamětihodnosti a přírodní krásy se dají poznávat na stezkách pro pěší, pro cyklisty, v koňském sedle nebo z paluby lodi na Baťově kanálu. Ve Starém Městě se dá sportovat, odpočívat u vody nebo lyžovat na umělém svahu. Milovníci vodních sportů si musí počkat na dokončení jezera na Loukách. Tenis, volejbal nebo fotbal se hraje ve Sportovnímu areálu na Širůchu s kompletní nabídkou pohybových aktivit. Od jara do podzimu pasažéři mohou vybírat z nejrůznějších tras i plavidel na Baťově kanálu. Dopravní spojení je téměř ideální. Staré Město protíná křižovatka silnic I. třídy I/55 Olomouc – Břeclav a I/50 Brno – hranice se Slovenskou republikou. V roce 2000 byl vybudován železniční koridor, na staroměstském nádraží zastavují mezistátní spoje do Rakouska a Polska, velmi dobré spojení je s Prahou, Olomoucí, Brnem, Ostravou i se sedmi hlavními městy okolních zemí Evropské unie. Pro luxusní ubytování slouží čtyřhvězdičkový hotel, ale nocleh pro méně náročné nabízejí i penziony pro turisty. Ze Starého Města lze pohodlně cestovat novou cyklostezkou na památný Velehrad, další cyklostezka bude vybudována v trase Babice - Huštěnovice – Staré Město – Nedakonice. Jen osm kilometrů od Starého Města se nachází zámek Buchlovice, hrad Buchlov a rekreační oblast na Smraďavce. Archeologické centrum a skanzen se nachází v nedaleké obci Modrá.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Akce

 • Vampyrismus
  18. 3. 2011 - 31. 12. 2019 • Staré Město u Uherského Hradiště, Památník Velké Moravy
 • Bulharská cyrilice
  28. 3. 2019 - 1. 8. 2019 • Staré Město u Uherského Hradiště, Památník Velké Moravy
 • Šuhajova země
  23. 5. 2019 - 30. 9. 2019 • Staré Město u Uherského Hradiště, Jezuitský sklep
 • Karpadské dřevěné kostely UNESCO
  26. 5. 2019 - 30. 9. 2019 • Staré Město u Uherského Hradiště, Kostel svatého Ducha
 • Absolventi
  4. 6. 2019 - 31. 8. 2019 • Staré Město u Uherského Hradiště, Městská knihovna Staré Město

Osobnosti

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem