Hradčovice

Možnosti trávení dovolené

Celou obec Hradčovice a široké okolí si lze prohlédnout z rozhledny (285 m n. m.) postavené na vrcholu kopce v části obce Lhotka. V letním období je otevřená denně.

Slovní popis polohy obce

Obec Hradčovice se nachází na jihozápadním okraji Vizovických vrchů, podél toku řeky Olšavy, asi 6 km od Uherského Brodu. Obec má dvě části – Hradčovice a Lhotku.

Stručná historie obce

Obec Hradčovice, ležící na pravém přehu řeky Olšavy, vznikla na jedné z křižovatek starých obchodních a vojenských cest, směřujících do Čech, Slezska a Uher. Počátky sahají do 11. století a patří mezi nejstarší historicky známé vesnice okresu Uherské Hradiště. První zmínka o obci pochází z roku 1247. Předchůdcem obce bylo snad velkomoravské hradiště Bolegradica. Není proto divu, že údolí Hradčovského potoka, od severu chráněné oblými zalesněnými kopci s nivou řeky Olšavy na jihu, se stalo kolébkou a domovinou mnoha generací. Tímto krajem procházely hordy a pluky vojsk mnoha vojevůdců a panovníků, ale též skupiny, rody a kmeny rozličného etnika a rozmanitých kultur, jejichž příslušníci zde zanechali stopy svého pobytu, sídel a práce, nebo zde byli pohřbeni. Ve středověku Hradčovice nebo jejich části patřily příslušníkům různých rytířských rodů, např. Šarovcům. Od roku 1518 až do reformy státní správy po roce 1848 náležela obec trvale k uherskobrodskému panství a tedy pánům z Kunovic, po roce 1611 Kounicům.

Nejvýznamnější památky

Z dochovaných památek v obci je to barokní farní kostel Všech svatých, jehož nejstarší části jsou ze 13. století.

Kultura a tradice

Hradčovice si stále uchovávají svůj specifický ráz a bohatost tradic. Příležitostně, zvláště při hodech v závěru října, je možno spatřit tradiční hradčovský kroj. Při této příležitosti se opakuje tajemný rituál vození berana se zpěvy a tanci. Stejně pozoruhodné je předvelikonoční nošení „letečka“ a „ marka“ na smrtnou neděli.

Přírodní zajímavosti

Na území obce se nachází cenná přírodní rezervace Rovná hora s výskytem ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem