Možnosti trávení dovolené

Nejbližší možnost ubytování je v obci Boršice vzdálené od Tučap dva kilometry, dále na Smraďavce (4 km) nebo v Buchlovicích (6 km). Mnohostranné možnosti rekreace představuje část Smraďavka obklopená lesy, s vodními plochami vhodnými ke sportovnímu rybaření i vodním sportům, možnostmi cykloturistiky a hipoterapie.

Místní pověsti

Hradní pán hradu Buchlova se jednoho dne vrátil z lovu bez svého oblíbeného ohaře. Hradní pán byl z toho mrzutý a proto hned poslal své lid, aby mu psa našli.
A tak zbrojnoši se začali pod hradem poptávat lidí. Až přijeli ke skupince domů a chalup, kde jej konečně zastihli. “Tu čápi, “ jásali a hnali se k němu.

System Message: WARNING/2 (<string>, line 6)

Definition list ends without a blank line; unexpected unindent.

Za zmínku stojí, že tak ke svým jménům přišly dědinky Břestek, Tupesy, Zlechov, Střílky. V Tučapech se narodil učitel a spisovatel Moravského Slovácka Bedřich Beneš Buchlovan. Na budově školy je umístěna pamětní deska připomínající jeho jméno.

Slovní popis polohy obce

Obec Tučapy leží 10 km západně od města Uherské Hradiště na mírném svahu Chřibů, v nížině Dolnomoravského úvalu.

Stručná historie obce

Počátky osídlení Tučap patří podle nalezišť do starší doby kamenné. První písemná zmínka je v nadační listině z roku 1131, kterou vydal biskup Jindřich Zdík k nově postavenému kostelu sv. Václava v Olomouci. V 16. století stávala v obci tvrz, jejíž symbol se stal základem obecního znaku. K tvrzi patřily tři dvory, takže součástí obecních znaků se staly i symboly vinařství a zemědělství.

Nejvýznamnější památky

Dominantou obce je kostel sv. Cyrila a Metoděje. K místním památkám patří pomník padlým v I. světové válce a kaplička Božího srdce Páně, odkud se nabízí nádherný výhled na Dolnomoravský úval, pohoří Chřibů, Hostýnské vrchy, Vizovické vrchy a Bílé Karpaty.

Kultura a tradice

V obci s 220 obyvateli dodržují tradici maškarního plesu, stavění a kácení máje spojené s oslavou osvobození obce. Slavnostní událostí bývají hody s právem. Ze sportovních událostí je to hasičská soutěž o pohár starosty, turnaj v kopané mezi svobodnými a ženatými. V roce 2000 byla obec Tučapy oceněna v rámci regionu Zlínsko v soutěži Vesnice roku modrou stuhou - za společenský život v obci.

Přírodní zajímavosti

Z přírodních zajímavostí Tučap stojí za zmínku přírodní památka Koukolky. Půl kilometru od obce se rozprostírají louky a pastviny, kterým na zajímavostí přidává bylinná vegetace tvořená druhy širokolistých suchých trávníků. Ze silně ohrožených druhů v lokalitě roste vstavač vojenský, hvězdnice chlumní, kozinec vinčencovitý a hořec křížatý.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem