Spytihněv

Stručná historie obce

Již v 11. století zde kníže Břetislav I. založil zeměpanský hrad, který nazval po svém synovi (Spytihněvovi II.). V písemných zmínkách z 12. století se významně připomínal rozsáhlý majetek zdejšího kostela Panny Marie. Od roku 1318 patřila obec i s tvrzí olomouckým biskupům. Obec byla jedním ze šesti správních a církevních center na Moravě.

Nejvýznamnější památky

Farní kostel byl spolu se vsí zničen povodní v roce 1680 a nově zbudován byl až v r. 1712. V roce 1936 byl kostel renovován. V 1. polovině 20. století se obec Spytihněv stala součástí unikátního vodního díla - Baťova kanálu na řece Moravě.

Kultura a tradice

Místní obyvatelé dodnes dodržují folklorní zvyky a tradice. Každoročním vrcholem kulturního života jsou slovácké hody s právem, které se konají druhou říjnovou neděli.

Slovní popis polohy obce

Obec Spytihněv leží 4 km na jih od Napajedel, v Dolnomoravském úvalu.

Přírodní zajímavosti

Nejsevernější obec Slovácka Spytihněv leží na břehu řeky Moravy ve výšce 186 m n. m. v údolí Dolnomoravského úvalu.

Možnosti trávení dovolené

Zajímavou lokalitou na Baťově kanálu je okolí jezu, kde se od hlavního koryta řeky odděluje uměle vybudovaný kanál s první plavební komorou. Provozuje se zde půjčovna motorových člunů a rybářská bašta. Historická vodní cesta je splavná až ke Strážnici. Navíc lze zvolit i kombinovanou plavbu s cyklistikou, a tak svůj pobyt doplnit cyklistickým výletem do Bílých Karpat nebo Chřibů a návštěvou chráněných přírodních lokalit přímo v obci, nebo na některé zastávce na trase. V ubytovacích kapacitách je zastoupena i možnost stanování. Po březích řeky Moravy a Baťova kanálu prochází územím obce Spytihněv značená trasa Moravské cyklistické stezky. K rekreačním účelům slouží rekreační středisko Skleníky na levém břehu řeky Moravy. Okolí obce nabízí 30 hektarů vodních ploch vzniklých vytěžením štěrkopísku. V létě nabízí koupání v čisté vodě a od jara do podzimu možnost sportovního rybolovu. Plavba po vodní hladině je atraktivní a zároveň netradiční způsob, jak poznat krásy Spytihněv i celé oblasti Slovácko.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem