Podolí [UH]

Možnosti trávení dovolené

Obcí prochází Uherskohradišťská vinařská cyklostezka. Cykloturisté mohou absolvovat například 35kilometrovou poznávací trasu vedoucí obcemi mikroregionu Dolní Poolšaví, ke kterému Podolí přísluší. Trasa je vhodná pro rodiny se staršími dětmi i méně zdatné sportovce. V obci jsou tři prodejny potravin, dvě pohostinství a kavárna.

Slovní popis polohy obce

Obec Podolí leží v mírně zvlněném jihozápadním okraji Vizovických vrchů na levém břehu řeky Olšavy podél silnice mezi městy Uherské Hradiště a Uherský Brod. Uherské Hradiště leží asi 5 km západně od obce.

Stručná historie obce

Podolí, které se do roku 1401 jmenovalo Dolní Popovice, je poprvé zmiňováno v roce 1228 jako součást majetku cisterciáckého kláštera na Velehradě. V roce 1528 se Podolí stalo trvalým majetkem hradišťského velkostatku a obyvatelé poddanými města Uherské Hradiště. Poddanství bylo zrušeno roku 1848. Sedmnácté století bylo pro obec stejně jako pro celý kraj obdobím těžkých zkoušek. Při vpádu Uhrů na Moravu roku 1663 byla celá obec vypálena. Situace se opakovala ještě roku 1683 a 1709, kdy byla obec částečně vypálena. Na pozemcích obce byla v roce 1888 vybudována část Vlárské dráhy. Podolí vždy bylo zemědělskou obcí, v roce 1448 se připomíná v zápisech mlýn a dvůr, v předbělohorské době jsou v obci doloženy vinohrady, choval se tu dobytek a pěstovaly běžné plodiny. Z průmyslových zařízení v obci později stál pouze válcový mlýn a strojní stolařství.

Nejvýznamnější památky

Kaple je zasvěcena sv. Cyrilu a Metoději.

Kultura a tradice

Z místních kulturních událostí jsou největším svátkem říjnové slovácké hody. V květnu se slaví Svátek matek a pořádá kácení máje, v červnu má pevné místo v kalendáři oslava Dne dětí a v prosinci mikulášská nadílka.

Přírodní zajímavosti

Obec Podolí leží na hranici přírodního parku Prakšická vrchovina. Přírodní památka Olšava, tři a půl hektarové chráněné území, se rozkládá mezi obcemi Podolí a Míkovice a představuje poslední zbytek přirozeného neregulovaného koryta řeky Olšavy. Lokalita je zajímavá hlavně ze zoologického hlediska. Z ohrožených druhů ptáků zde nachází podmínky ke hnízdění např. ledňáček říční, strakapoud malý, slavík obecný, moudivláček lužní, rákosník zpěvný, rákosník proužkovaný, rehek zahradní, žluna zelená, žluva hajní, cvrčilka zelená. Ještě v 80. letech zde hnízdil i ťuhýk menší. Vysoké břehy řeky Olšavy v lokalitě stejnojmenné přírodní památky tvoří navátá zemina zvaná spraš. Právě svou výškou je spraš výjimečná v rámci celé České republiky.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem