Polešovice

Slovní popis polohy obce

Obec Polešovice se nachází v jihozápadní části okresu Uherské Hradiště, ve Zlínském kraji. Leží na předělu Dolnomoravského úvalu a pohoří Chřiby.

Stručná historie obce

Bohaté archeologické nálezy dokládají hustotu osídlení katastru obce Polešovice již v pravěku. Z mladší doby bronzové pochází nález 800 zlomků různých bronzových předmětů tvořící původní poklad - nástroje, šperky, srpy, sekerky, náramky, jehlice, zlomky mečů, dýk, kopí a oštěpů. Od 7. století jsou známé silné slovanské vrstvy, na něž navázala historicky doložená osada Záblacany v 10. a 11. století. První písemná zmínka o Polešovicích pochází z roku 1220, kdy obec patřila nově založenému cisterciánskému klášteru na Velehradě. K dalšímu hospodářskému rozvoji obce napomohla privilegia velehradských opatů a zejména povýšení na městečko císařem Rudolfem II. v roce 1595, s právem dvou výročních trhů a jednoho týdenního. Z té doby také pochází pečeť a znak. Známé a úspěšné polešovické vinohradnictví sahá až do dávné minulosti. Nejstarší název doložené polešovické vinice byla Mniška z roku 1454, což dokládá, že šlo o vinohrad klášterní. Zrušení cisterciánského kláštera v 18. století příznivě ovlivnilo místní vinařství. Poddaným byly vinohrady pronajaty a pro uskladnění lahodného moku budovali polešovičtí útulné vinné sklepy. V roce 1922 byla v obci zřízena Státní révová školka. Do devadesátých let byla pod názvem Oseva součástí šlechtitelské základny v republice. Pochází z ní odrůdy ušlechtilé révy, jako například Muškát moravský, Olšava nebo Amos.

Nejvýznamnější památky

Kostel sv. Petra a Pavla se nachází v dominantní poloze nad středem Polešovic. Připomíná se již v roce 1320. V roce 1421 ho husité pobořili a posléze byl znovu zbudován. Barokní podobu získal až v letech 1725-1735, o výzdobu se postarali umělci z okruhu Baltasare Fontány a Ignáce Raaba. Z dalších památek stojí za pozornost barokní socha sv. Floriana z 2. poloviny 18. století, socha sv. Marka na Horním konci, smírčí kříž zřejmě ze 16. století u polní cesty v Grejtech a pamětní kříž na Salajce datovaný 1791.

Kultura a tradice

Sváteční lidový kroj je zařazený do doláckého uherskohradišťského okruhu. Užívá se dodnes při svátcích i slavnostech ročního cyklu a při známých slováckých hodech s právem, které se konají vždy druhou neděli v říjnu. Každoročně o Velikonocích pořádají místní zahrádkáři košt vína za účasti domácích i přespolních pěstitelů vinné révy. Důstojnou akcí je obnovené „žehnání vína", které jako ostatní folklorní akce v obci probíhají za podpory polešovické cimbálové muziky Kapka a ženského pěveckého sboru Drmolice.

Přírodní zajímavosti

Mezi obcemi Nedakonice, Polešovice a Uherský Ostroh se nachází hodnotný příklad lužního jilmového lesa chráněný jako přírodní rezervace Kolébky. Přírodní rezervace (96 ha) představuje také území s vzácnými rostlinami a živočichy. Z rostlin je to například česnek medvědí, plicník, česnáček lékařský, zběhovec plazivý, zběhovec lékařský a dymnivka dutá. V periodických tůních byla zjištěna žábronožka sněžní a živoucí fosilie listonoh jarní, obojživelníci jsou zastoupeni skokanem štíhlým a skokanem hnědým. Z ptáků byli pozorováni např. silně ohrožený druh včelojed lesní a holub doupňák, dále datel černý, žluna šedá a káně lesní.

Možnosti trávení dovolené

Katastrem dvoutisícové obce prochází Moravská vinařská a Bzenecká cyklistická stezka. Nejbližší přístaviště Baťova kanálu na plavební trase Otrokovice-Veselí nad Moravou je v nedalekých Nedakonicích.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Akce

Osobnosti

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem