Moravský Žižkov

Poloha

Obec Moravský Žižkov leží asi 8 km severně od Břeclavi v mírně zvlněné zemědělské krajině.

Historie

Je to jedna z nejmladších obcí na Břeclavsku, neboť vznikla v roce 1731, kdy popud k jejímu založení vyšel od inspektora lichtenštejnských panství Jana Maxmiliána Žižky, od něhož také nová vesnice odvodila svoje jméno. V době založení Žižkova se vrchnost pokoušela získat další prostředky parcelováním některých svých statků, neboť hospodaření ve vlastní režii za pomocí robotní práce poddaných byla méně výnosná než vybírání poddanských dávek a platů. V roce 1792 se ves, která do té doby spadala pod sousední Bílovice, osamostatnila.

Kulturní tradice

Moravský Žižkov zachovává živé folklorní tradice, které je možno spatřit například třetí zářijovou neděli, kdy se zde konají hody.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem