Moravská Nová Ves

Poloha

Podlužácká obec Moravská Nová Ves leží v rovině asi 10 km severovýchodně od Břeclavi.

Historie

Obec se poprvé připomíná v r. 1265 pod jménem Waltersdorf. Poloha vesnice v otevřené krajině nedaleko uherské hranice byla příčinou častého strádání za vpádů ze sousedních Uher. Už v r. 1317, patrně po vpádu Matúše Čáka Trenčanského, byla ves tehdy patřící velehradskému klášteru pustá. Mimo nových osadníků - zemědělců zde žili tehdy také rybáři, kteří lovili v nedaleké řece Moravě. Patrně v souvislosti s novým osídlením někdy v této době došlo k přejmenování starého Waltersdorfu, neboť v r. 1384 se o ní píše jako o "Noveville", tedy Nové Vsi. V roce 1528 ves získal majitel břeclavského panství Jan Starší ze Žerotína, čímž se její osudy až do r. 1848 spojily s tímto statkem.

Památky

Z místních pamětihodností je nejvýraznější kostel sv. Jakuba stojící od r. 1773 v místech staršího kostela. Na počátku 19. století byl kostel rozšířen do dnešní podoby. Stojí u něj socha sv. Václava a sv. Floriána. Spolu se sochou sv. Jana Nepomuckého na návsi a sousoším sv. Anny u silnice do Hrušek jsou památkově chráněny.

Kulturní tradice

Obec žije dodnes živým folklorním životem. Bohatství lidového kroje, nádherné písně i typické podlužácké tance je možno každoročně spatřit nejen o svatojakubských hodech poslední neděli v červenci, ale i o vinobraní v září, o slavnosti svěcení vína 26. prosince nebo o krojovaném podlužáckém plesu v poslední lednovou sobotu.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem