Poloha

Obec Kostice leží asi 6 km východně od Břeclavi na břehu Kyjovky uprostřed národopisné oblasti Podluží.

Historie

Ves pochází ze 13. století, první písemná zmínka je z roku 1384. Od r. 1527 i s dalšími místy v okolí Kostice spadaly pod nedalekou Břeclav. Blízkost uherské hranice byla příčinou četných útrap zdejšího obyvatelstva. Nepochybně tudy protáhla několikrát vojska husitská, jež ležela v letech 1426 - 1434 posádkou na Břeclavi, ale zejména to byli uherští vzbouřenci a Turci v 17. a 18. století stejně jako vojska táhnoucí krajem za třicetileté války bez ohledu na svoji příslušnost. Kostice vypálili v r. 1605 Bočkajovci, v r. 1619 vojska císařská a 25. ledna 1705 uherští Kurucové ves vydrancovali a vypálili znovu. Obyvatelstvo se zabývalo výhradně zemědělstvím a nepatrné vinice se zde objevují teprve až na konci 19. století.

Památky

Z místních pamětihodností stojí za pozornost památkově chráněná kaple sv. Terezie, kaple sv. Kříže a socha sv. Jana Nepomuckého.

Kulturní tradice

Obec žije bohatým folklorním životem. Rázovité krojované hody se konají každoročně první neděli po svátku sv. Terezie (15. října).

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem