Poloha

Podlužácká obec Hrušky leží 8 km severovýchodně od Břeclavi v rovinaté zemědělské krajině..

Historie

S největší pravděpodobností se jedná o kolonizační ves založenou někdy na počátku 13. století. V písemných pramenech se ves poprvé připomíná k roku 1384, kdy náležela k týneckému panství. Spolu s ním se Hrušky dostaly v 15. století k břeclavskému panství, které v r. 1638 koupili Lichtenštejnové. Její obyvatelstvo bylo stíháno válečnými útrapami středověku i novověku, neboť blízkost uherské hranice i otevřenost krajiny neskýtala místnímu obyvatelstvu mnoho příležitostí k záchraně před častými válečnými i loupeživými vpády na Moravu. Nejvíce byla ves postižena za třicetileté války.

Památky

Největší místní pamětihodností je kostel sv. Bartoloměje, který byl vystavěn až v roce 1861.

Kulturní tradice

Obec žije dodnes čilým národopisným ruchem, funguje tady mužácký pěvecký soubor a dívčí sbor, které zpívají jak o hodech "pod zeleným", tak při různých besedách u cimbálu nebo na tradičních Tvrdonských slavnostech. Lidové písně, zdejší kroj i tance je možno spatřit každoročně o "bartolomějských hodech" konaných koncem srpna.

Příroda

Z přírodních zajímavostí stojí za pozornost statný exemplář dřínu obecného na místním hřbitově.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem