Poloha

Vinařská obec Šakvice leží na severním břehu Novomlýnských nádrží asi 15 km na severovýchod od Mikulova.

Historie

Území Šakvic bylo osídleno už od mladší doby kamenné, rozvíjelo se v době bronzové zejména v blízkosti potoka Štinkovky a největší počet archeologických nálezů pochází z doby hradištní. V blízkosti šakvické štěrkovny byla prozkoumána část slovanské osady z 8.-14. století. Dnešní obec Šakvice se poprvé připomíná až v r. 1371 pod jménem Číčovice, kdy pustá ves musela být obnovena. Po r. 1414 byla u panství mikulovského, ale po několika změnách vlastnictví se v 16. století dostala k panství hodonínskému. Podle některých zpráv ves byla zničena také za válek husitských. Po nich zde byli usazeni němečtí kolonisté, avšak postupně se ves počeštila a tvořila jakýsi český ostrůvek uprostřed německy osazených míst z okolí Hustopečí.

Památky

Nejvýznamnější památkou je kostel sv. Barbory s gotickým jádrem. Po požáru v roce 1801 byl postupně přebudován a gotická žebrová klenba zůstala dochována pouze v presbyteři. Památkově chráněny jsou ještě socha sv. Isidora a sousoší sv. Jana Nepomuckého.

Kulturní tradice

Důležitou osobou v historii obce byl František Nosek (1840-1924), který zde v roce 1876 zakoupil selskou usedlost, po 10 let byl starostou a na dobu 12 let zemským poslancem. Byl to také významný vlastivědný badatel publikující v celé řadě odborných studií své poznatky o minulosti jihomoravských vesnic, městeček a měst.

Příroda

Obec leží na pahorku nad severním břehem dolní zdrže novomlýnské soustavy, která zaplavila nivu řeky Dyje včetně Šakvického rybníka, jenž byl v minulosti zajímavou lokalitou vodní flóry i fauny.

Dovolená

Jižně od obce je na břehu Novomlýnské nádrže tábořiště využívané hlavně rybáři.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

  • Novomlýnské nádrže Nové Mlýny Pasohlávky Pavlov Dolní Věstonice Šakvice Milovice Brod nad Dyjí Strachotín
    •  Fauna a flora •  Lužní krajina a vody
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem