Poloha

Vinařská obec Pavlov leží na východním úpatí Děvína asi 10 km severně od Mikulova na území CHKO Pálava.

Historie

Obec Pavlov která náležela již od 13. století k hradu Děvičky, je starší. Od roku 1334 patřila do majetku mikulovského panství a v 15. století byla největší vinařskou obcí na Mikulovsku. Na území Pavlova jsou ale bohatá archeologická naleziště dokládající osídlení od dob lovců mamutů. Vzhledem k bohatství nálezů nese kultura lovců mamutů z mladší doby kamenné název pavlovien.

Památky

Významnou stavbou v obci je kostel sv. Barbory postavený v roce 1578. Kostel, který prošel několika přestavbami stojí na místě staršího kostela doloženého už ve 12. století. Většina stavení na návsi pochází ze 16. století a byla upravena v duchu selského baroka, další významnou lokalitou je ulice Česká s barokními vinnými sklepy a barokní hřbitov s nárožními věžičkami v ohradní zdi. Obec je od roku 1995 chráněna jako památková rezervace.

Příroda

Pavlov leží na úpatí nejvyšší hory Pálavy - Děvína, který je chráněný jako národní přírodní rezervace. Z dalších přírodních zajímavostí vzpomeňme malou štěrkovnu ve vinicích, která je cennou geologickou a paleontologickou lokalitou.

Dovolená

Pavlov je oblíbená základna pro poznávání krás Pálavy. Pod obcí se nachází jachtklub, který je hojně využíván příznivci plachtění.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

 • PR Děvín Dolní Věstonice Perná Horní Věstonice Klentnice Pavlov
  •  Hrady a zámky •  Chráněná území •  Skály, jeskyně a další zajímavosti
 • Archeopark Pavlov Pavlov
  •  Archeologie
 • Novomlýnské nádrže Brod nad Dyjí Dolní Věstonice Nové Mlýny Pasohlávky Pavlov Šakvice Strachotín Milovice
  •  Fauna a flora •  Lužní krajina a vody
 • Dívčí hrady Pavlov
  •  Hrady a zámky
 • Barokní sklepy Pavlov
  •  Lidová architektura •  Vinařské památky
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem