Nový Přerov

Poloha

Vinařská obec Nový Přerov leží při hranici s Rakouskem asi 15 km východně od Mikulova.

Historie

Obec původně ležela na jiném místě, kde je dnes na rakouské straně hranic dvůr Alt Prerau (Starý Přerov). Původní Starý Přerov patřící k drnholeckému panství se poprvé v písemných pramenech připomíná v r. 1350. Za českouherských válek po polovině 15. století zpustl na celé jedno století. Kolem roku 1570 už na novém místě vznikl Nový Přerov obydlený charvatským obyvatelstvem, které se zde udrželo až do poloviny 20. století. Po válce byli místní přesídleni na severní Moravu a obec dosídlena reemigranty z Bulharska. Obec několikrát utrpěla válečnými událostmi. Na samém počátku třicetileté války, kdy se majitel drhnoleckého panství Fridrich z Tifenbachu přidal na stranu odbojných moravských stavů proti císaři Ferdinandovi II. zde řádila císařská Dampierrova vojska. Ves byla vydrancována i za švédského vpádu v r. 1645.

Památky

Nejvýznamnější památkou je kostel archanděla Michaela přebudovaný koncem 17. století z původní kaple pocházející z roku 1600. Kostel byl později ještě několikrát přestavován a rozšiřován. Kostel má dochované barokní jádro z konce 17. století a v interiéru je zajímavý kamenný kříž s Kristem.

Příroda

Na severním okraji obce se nacházejí zbytky slanomilné vegetace. Z chráněných druhů zde ještě přežívá jitrocel přímořský a pampeliška besarabská. Na Přerovském vrchu a na návrší Lange Wart v těsné blízkosti rakouské hranice se mezi akátinami dochovaly pozoruhodné ukázky stepní vegetace s teplomilnou květenou, v níž mají podstatný podíl i chráněné druhy rostlin.

Dovolená

Milovníci koní si určitě nenechají ujít návštěvu ekofarmy Jáňův dvůr v jedné z nejstarších zemědělských usedlostí v obci. Mohou využít speciální programy s vyjížďkami na koních, ale také projížďky koňskou bryčkou. Kromě nich se zde posilníte v hospůdce nebo ve vinném sklípku, přenocovat pak můžete v penzionu nebo ve svém stanu v kempu.   

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem