Novosedly

Poloha

Velká vinařská obec Novosedly leží asi 15 km západně od Mikulova.

Historie

Novosedly vznikly nejpozději počátkem 13. století. Ves náležela k panství Drnholeckému. V roce 1552 získala obec od Jana z Lichtenštejna výsadu obecního vinohradu a právo vinného šenku. V roce 1576 byla povýšena na městečko. Obec ve své historii značně trpěla ve válkách, zejména v česko-uherských v 15. století, ve třicetileté válce a počátkem 19. století při vpádech francouzských vojsk. V 19. století zemřelo v obci na choleru 128 osob. Obyvatelstvo bylo až do konce 2. světové války většinou německé národnosti, žila zde pouze česká menšina.

Památky

Nejvýznamnější pamětihodností obce je farní kostel sv. Oldřicha s kaplí sv. Rocha, jedna z mála původních románských církevních staveb na Břeclavsku. Původní románská fáze je sice skryta pod pozdějšími úpravami gotickými i mladšími, přesto románská okna je možno spatřit v půdním prostoru, kde byla odkryta při památkové obnově chrámu v r. 1946. Ve stěnách kostela jsou dochovány románské kvádříky a další stavební prvky.

K dalším památkově chráněným objektům patří zajímavý toskánský sloup s Madonou na návsi z konce 17. století.

Příroda

V roce 1993 byla zřízena v katastrálním území přírodní rezervace Slanisko Novosedly. Chrání jeden z posledních zbytků jihomoravských slanisk, na němž se vyskytuje řada vzácných druhů rostlin a hmyzu.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem