Horní Věstonice

Poloha

Vinařská obec Horní Věstonice se rozkládá na severozápadním okraji CHKO Pálava asi 10 km severně od Mikulova.

Historie

Obec byla založena krátce před rokem 1312 na tehdejším majetku hradu Děvičky. V roce 1334 získali mikulovské panství a hrad Děvičky s veškerým majetkem Lichtenštejnové. Od té doby, po více než 500 let, byl osud Horních Věstonic s mikulovským panstvím úzce spojen.

Památky

V roce 1769 byl v obci vystaven a vysvěcen kostel sv. Rosalie, který v polovině 19. století prošel důkladnou rekonstrukcí. Zajímavá je také budova fary z poslední čtvrtiny 18. století, kříž u kostela, socha sv. Floriána na návsi a boží muka na odbočce do Perné při cestě do Mikulova.

V katastru obce se také nacházejí pozůstatky nejméně známého a v terénu patrného třetího hradu na Pavlovských kopcích - Neuhaus, Nového hradu. Ten nechal postavit moravský markrabě Jan Jindřich v letech 1368-1376 na obranu zemské hranice a jako protiváhu sousednímu lichtenštejnskému majetku. V době husitských válek se i on dostal do rukou Lichtenštejnů a pravděpodobně byl zničen za husitského tažení jižní Moravou v r. 1426.

Příroda

V blízkosti obce se nacházejí zajímavé přírodní lokality, jako je na severu přírodní rezervace Věstonická nádrž a směrem na jihovýchod národní přírodní rezervace Děvín.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

  • PR Děvín Horní Věstonice Klentnice Pavlov Dolní Věstonice Perná
    •  Hrady a zámky •  Chráněná území •  Skály, jeskyně a další zajímavosti
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem