Dobré Pole

Poloha

Vinařská obec Dobré Pole leží asi 8 km západně od Mikulova při hranici s Rakouskem.

Historie

Ves vznikla německou kolonizací v první polovině 13. století a poprvé se vyskytuje v písemných pramenech v roce 1355, kdy je uváděna u drnholeckého panství, k němuž patřila až do r. 1848. Za válek česko-uherských na počátku 2. poloviny 15. století ves zpustla a znovu byla osazena až v letech 1569-1571 Kryštofem z Tiefenbachu charvátským obyvatelstvem, které zde žilo vedle dalších kolonistů českého a německého původu.

Památky

Z místních pamětihodností připomeňme farní kostel sv. Cecílie z 18. století a sochy sv. Floriána u silnice do Březí, sv. Jana Nepomuckého na návsi, kříž z roku 1835 u kostela a kaplička v polích za obcí.

Příroda

Na katastru obce se nacházejí také zajímavé přírodní lokality, jako je přírodní rezervace Slanisko Dobré Pole a národní přírodní památka Dunajovické kopce.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem