Slovní popis polohy obce

Obec Provodov leží asi 8 km severně od Luhačovic uprostřed Vizovických vrchů.

Stručná historie obce

Poprvé se Provodov připomíná v roce 1412, kdy náležel ke světlovskému panství. V roce 1613 se novým majitelem světlovského panství stal František Serenyi. V rukou Serenyiů zůstal Provod až do roku 1945. V roce 1791 byla v Provodově postavena farní škola. V obci působil dlouhá léta katolický kněz P. František Müller, autor vlastivědné publikace "Provodov v minulosti". Z katastru obce Provodov pocházejí ojedinělé nálezy z neolitu, eneolitu (kultura se šňůrovou keramikou).

Nejvýznamnější památky

Na místě zvaném Malenisko stojí dominanta Provodova, poutní kostel Panny Marie Sněžné z 18. století a sochou Panny Marie v průčelí. Kostel působí svou slohovou čistotou i nádherným umístněním. Od kostela vede křížová cesta ke kapličce na hřebeni. Malenisko je známé mariánské poutní místo. K dalším památkám patří barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1774 na návsi a několik lidových staveb na č. p. 22 (komory, které byly kdysi pro oblast Luhačovského Zálesí typické) a č. p. 33, kde se zachoval dům s dříve obvyklým typem dispozice obytných a hospodářských prostor. Bohužel byl nevhodně zmodernizován. Nad obcí se nachází zřícenina hradu Rýsov. Skromné pozůstatky nevelkého skalního hradu Rýsova z doby kolem poloviny 13. století, který se připomíná roku 1517 již jako pustý. Svým stářím i charakterem se jedná o ojedinělou památku svého druhu.

Kultura a tradice

Občané se scházejí při stavění máje, o pouti a hodech. V letním kině se každoročně pořádá filmový festival. V obci působí dechová hudba Provodov.

Přírodní zajímavosti

Na úbočí kopce Rýsova se nachází přírodní památka Čertův kámen. Skála byla součástí opevnění tvrze či hradu, který tady byl postaven ve l3. století a zanikl na počátku 14. století. Na východní stěně skály jsou zachovány vysekané čtvercové otvory pro usazení trámců dřevěné hradby. Na horní plošině jsou patrné záseky pro spodní věnec srubové stavby, patrně se jednalo o věž. V místech zvaných Malenisko se nachází pramen léčivé vody.

Možnosti trávení dovolené

Návštěvníci mohou využít turistických a cyklistických tras procházejících přes Provodov. V létě je v provozu koupaliště.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Osobnosti

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem