Slovní popis polohy obce

Obec Kelníky leží na úpatí Vizovických vrchů na náhorní plošině asi 14 km na severovýchod od Uherského Hradiště a 8 km severozápadně od Uherského Brodu.

Stručná historie obce

První zmínka o obci se datuje do roku 1372. Od roku 1600 byly zaznamenávány vpády nepřátelských vojsk i do Kelníků. Při vpádu Bočkajovců v roce 1605 byla zničena i místní tvrz. V roce 1906 byla postavena a vysvěcena škola, která svému účelu sloužila až do roku 1977. Obec vždy patřila k farnosti Velký Ořechov. Do 50. let 20. století se většina obyvatel zabývala zemědělstvím, po kolektivizaci roce 1960 začali pracovat v průmyslu v okolních městech.

Nejvýznamnější památky

Až do roku 1972 byla ve vesnici dřevěná zvonice, poté začala stavba nové kapličky. V letech 1998 – 1999 byla zrekonstruována a zasvěcena sv. Zdislavě. Dosud v ní slouží původní zvon Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého z roku 1782. V katastru obce se nachází několik historických kamenných křížů.

Kultura a tradice

Poslední neděli v květnu se v obci koná pouť.

Přírodní zajímavosti

V blízkosti obce se nacházely nezvykle velké kameny. Poslední z nich vyčníval nad zemí ještě v roce 1925. Od velkých kamenů – klů se v některých pramenech odvozuje i název obce.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem