Dobrkovice

Slovní popis polohy obce

Dobrkovice jsou nevelká zemědělská obec ležící v hlubokém údolí Vizovických vrchů 20 km jižně od Zlína.

Stručná historie obce

Obec Dobrkovice je poprvé doložena k r. 1360. V letech 1360 - 1417 byla samostatným statkem a jejími nejstaršími doloženými majiteli byli bratři Přech a Ješek ze Slanče. Poté několikrát změnila majitele. Do roku 1652 patřily Dobrkovice ke statku Velký Ořechov, poté byly připojeny k panství Uherský Brod, jehož součástí zůstaly až do roku 1848. V roce 1872 byla v Dobrkovicích zřízena škola. Hlavním zdrojem obživy místních obyvatel bylo zemědělství. V katastru obce byl zaznamenán ojedinělý archeologický nález sekeromlatu z doby neolitu.

Nejvýznamnější památky

Chráněnou kulturní památkou je barokní socha sv. Jana Křtitele z r. 1744, jedna z nejkvalitnějších sochařských prací v okolí Zlína.

Kultura a tradice

V obci se koná masopust, stavění máje a jiné tradiční lidové slavnosti.

Přírodní zajímavosti

K přírodním zvláštnostem patří výskyt nerostů - glaukonitu v magurském pískovci.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem