Poloha

Hlohovec leží na břehu jednoho z Lednických rybníků - Hlohoveckého ve středu Lednicko-valtického areálu, mezi Lednicí a Valticemi, asi 15 km západně od Břeclavi.

Historie

Počátky obce spadají už do 13. století a jejím katastrem procházela původní moravsko-rakouská hranice. Ves ve válkách zanikla a byla v roce 1570 osazena charvátským obyvatelstvem.

Památky

Nejvýznamnější památkou Hlohovce je klasicistní Hraniční zámeček postavený v roce 1826 na břehu Hlohoveckého rybníka. V jeho průčelí můžeme číst nápis Zwischen Österreich und Mähren upozorňující na fakt, že stojí na místě, kde až do roku 1920 procházela hranice. Po rozsáhlé rekonstrukci ukončené v r. 1996 je v něm umístěna příjemná restaurace. K místním památkám patří kromě zmíněného Hraničního zámečku také kostel sv. Jana Nepomuckého vystavěný v letech 1832–1835, který dnes je zasvěcen sv. Bartoloměji. Památkově chráněná je i plastika sv. Floriána na návsi a boží muka u silnice do Valtic.

Kulturní akce

Obec žije dodnes čilým národopisným ruchem. Dvakrát ročně jsou tu tradiční slovácké krojové hody, které se konají ve svátky jak bývalého, tak současného patrona zdejšího kostela. Tzv. májové hodky probíhají v neděli po svátku sv. Jana Nepomuckého (16. května) a tradiční hody vždy v srpnu v neděli a pondělí po svátku sv. Bartoloměje (24. srpna). Cimbálová muzika zaznívá o přehlídce vín pravidelně konané o velikonoční neděli v místním kulturním domě. Za podívanou stojí jistě i každoroční výlov Hlohoveckého rybníka konaný 10. - 11. listopadu.

Příroda

Severně od obce leží Hlohovecký rybník, který je součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky vyhlášené již v r. 1953 k ochraně vodního ptactva. Část lesních porostů, zejména v okolí rybníků, byla parkově upravena a byly zde vysázeny četné exotické dřeviny. Západně od obce vystupují třetihorní vápence (Stará hora), na nichž se dochoval pozoruhodný zbytek stepních trávníků. Jihovýchodní část katastru obce zasahuje do Bořího lesa. Katastrem probíhá i krajinářsky hodnotná Bezručova alej.

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem