Kulturní nabídka Břeclavi

Břeclav je významné centrum Podluží. Charakteristické lidové kroje dodnes oživující četné obřady, jako jsou nedělní bohoslužby, hody či velikonoční pomlázka, nejsou zde žádnou zvláštností a udiví návštěvníky bohatostí barev a výšivek, které vytvářejí dovedné a pracovité ruce zdejších žen. Jedním z nejvýraznějších prvků Podluží a jeho folklóru je lidová píseň a lidový tanec. Celá řada písní je dnes již notoricky známá díky zpěvákům a zpěvačkám tohoto kraje – Jožkovi Severýnovi, Jožinovi Černému, Františkovi Studénkovi, Julii Severýnové-Kučerové, Květě Černé, sestrám Malčicovým ad. nebo národopisným souborům Břeclavan, Podlužan či Starobřeclavské muzice. Připomeňme si jen např. píseň Za Starú Břeclavú u tej boží muky... Mezi nejvýznamnější folklorní akce patří Hudecké dny, při nichž každoročně koncem listopadu rozezvučí budovu kulturního domu nejlepší cimbálové muziky ze široké oblasti moravského Slovácka, nebo Svatováclavské slavnosti.

Břeclavská kulturní nabídka má ale také jinou tvář. Připomeňme muzejní expozice a pravidelné výstavy v Městském muzeu a galerii.

Břeclav – muzejní noc v synagoze (800x600, 55.16 KB)
Břeclav – výstavy v synagoze (600x450, 61.12 KB)
Městské muzeum a galerie v Břeclavi – výstava (800x600, 63.89 KB)
Břeclav – Hudecké dny (550x413, 41.74 KB)
Břeclav – archeologická expozice na zámečku Pohansko (800x600, 45.66 KB)
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem